Członkowie klubu

GRUPA ZAŁOŻYCIELSKA
ALEJSKI PAWEŁ PREZES
CHOIŃSKI ZBIGNIEW
GABRYSZAK STANISŁAW
NAPIERALSKA GRAŻYNA
PRUSINOWSKA ALDONA SEKRETARZ
PRUSINOWSKI MARIUSZ
A POTEM SIĘ POSYPAŁO...
PAPROCKI ZBIGNIEW
LEWANDOWSKI MAREK
LEWANDOWSKA DANUTA
GABRYSZAK ELŻBIETA
GENDASZEWSKI GRZEGORZ Z-CA PREZESA
GENDASZEWSKA ANNA
KOSIŃSKI LESZEK
ZIENTAŁA STANISŁAW
WALCZAK ROBERT
ALEJSKA BOŻENA
WAWRZYNKIEWICZ DAMIAN
OSIOWY EWA
ZIELIŃSKI JACEK
created by Valdacus